A pályázatrol

kábítószer prevenció a „pont jó” projekt keretében!

Kedvezményezett: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger

Projekt címe: „PONT JÓ” Projekt

Támogatás összege: 66,7 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.02.14.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00004

Projekt bemutatása

A RÉV nagy hangsúlyt fektet az iskolai prevencióra (megelőzésre). Fontosnak tartjuk az oktatási intézményekben a fiatalok egészséges életmódra való nevelését, a prevenciós munkát.  A rendelkezésre álló adatok szerint a szerfogyasztás egyre fiatalabb életkorban jelenik meg, számos kábítószert kipróbáló már 14 éves életkora előtt kapcsolatba kerül valamely tiltott szerrel. A kábítószer használat szervesen kapcsolódik a szélesen vett társadalom érték-szemléletébe, és gyökérként kapcsolódik az egyén, hangsúlyosan a fiatalok, illetve serdülők értékválasztásához. Összességében megállapítható, hogy hazánkban az elmúlt négy-öt évben a kábítószer-probléma átalakult, egyre összetettebbé vált, és új magas kockázati magatartási minták jelentek meg, a veszélyeztetettség mind fiatalabb korban kezdődik.

Az általános megelőzés módszerei és technikái nem minden esetben alkalmasak a szerfogyasztás megelőzésére olyan csoportokban, szubkultúrákban, melyekben a szerfogyasztás már megjelent, illetve elterjedt. Ilyen módon sajátos technikákat, módszereket és közvetítő csatornákat kell használni, amelyek bár fajlagosan költségesebbek lehetnek, mint az általános megelőzési módszerek, de az adott közegben hatékonyabban alkalmazhatóak. A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és családok bevonására.

A most megvalósuló projekt célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások kidolgozása, megvalósítása, figyelemfelhívás a szerekkel, szerhasználattal kapcsolatos veszélyekre, ártalmakra, valamint a viselkedéses függőségek kapcsán ismeretek átadása.  A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében a hangsúlynak a prevención kell lennie, melynek részei:

– a projekt által nyomatékosan képviselt szemléletformálás a fiatalok körében, hiteles információkkal látja el a résztvevőket a szenvedélybetegségek kapcsán és felhívja a figyelmet a család felelőségére.

– az új Drogellenes Stratégiában foglalt új típusú, egészség-érték alapú szemléletmód kommunikációja fórumok, workshopok keretében.

– célzott speciális programok, beavatkozások megvalósítása a különösen veszélyeztetett, marginalizált, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (például rászoruló személyek, romák) fiataljai és szülei, valamint a szűkebb környezete körében.

– közösségi, szabadidős programok által valósul meg szélesebb tekintetben a közösségi szemléletformálás.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Megszakítás