szakembereknek

Ha szeretnéd szakmai tevékenységünket jobban megismerni, vagy munkáddal valamilyen módon tudnál szolgáltatásainkhoz kapcsolódni, akkor keress minket elérhetőségeinken!

Kezdetektől jó kapcsolatot ápolunk számos helyi és országos intézménnyel. Az együttműködések egyik kiemelt része, amikor hozzánk delegálják a szenvedélybetegségben érintett klienseket, a másik pedig, amikor a kliens szükségletei alapján mi irányítjuk őt tovább a megfelelő szociális vagy egészségügyi intézménybe.

Szociális intézmények

Függőségben érintett kliensekkel a szociális ellátórendszer számos intézményében találkozhatunk. Amennyiben kliensednek vagy hozzátartozójának szerhasználattal kapcsolatos problémája van, fordulj hozzánk bizalommal!

a. Család-és Gyermekjóléti Központok és Szolgálatok
Ellátási területünkön belül együttműködünk a szenvedélybetegségben érintett családok ellátásában.

b. Gyermekvédelmi intézmények (Lakásotthon, Befogadó Otthon)

A család működésének zavarai komoly veszélyt jelentenek a függőségek kialakulása szempontjából. A gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett fiatalok részére egyéni és csoportos foglalkozásokat, valamint prevenciós alkalmakat tartunk.

c. Családok Átmeneti Otthona
Ellátjuk a szenvedélybetegségben érintett klienseket és hozzátartozóikat, és támogatjuk őket a változásban.

Egészségügy

A szenvedélybetegségek, különösen a kémiai addikciók, idővel akár visszafordíthatatlan egészségügyi károkat okozhatnak. Az egészségügyi állapot felmérése és a megvonási tünetek kezelése egészségügyi kompetencia. Hosszú távon a felépüléshez elengedhetetlen a család bevonása, és a személyiség változása, az életvezetéshez szükséges készségek fejlődése. Mi ebben tudunk segíteni a RÉV-nél.

a. Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia:
Egyrészt ide tudjuk irányítani azokat az érintetteket, akik szerhasználatuk miatt addiktológiai gondozásra szorulnak. Másrészt fogadni tudunk olyan klienseket, akiknek szolgáltatásainkkal segíteni tudunk a józan élet kialakításában. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) kapcsán is fogadunk a gondozóból klienseket.

b. Addiktológiai Osztály:

A kórházi kezelést követően segíteni tudunk a felépüléshez szükséges életvezetési készségek fejlesztésében, vagy szükség esetén rehabilitációs intézménybe jutásban. Segítséget nyújtunk a visszaesés megelőzésében, lehetőséget biztosítunk a józan időtöltésre és közösségi programokon való részvételre.

c. Háziorvosok:
A RÉV-nél abban tudunk segíteni, hogy ösztönözzük a klienseket a saját testi és lelki egészségükért történő felelősségvállalásra. Célunk, hogy a hozzánk fordulókat támogassuk a szermentes élet kialakításában. Bármilyen függőségben érintett beteget és hozzátartozóját szívesen fogadjuk szolgálatunknál konzultáció céljából!

d. Védőnői Szolgálat:
Évek óta együttműködünk a RÉV által szervezett egészségnapokon, szűrővizsgálatokon és egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokon. A védőnői tanácsadókból fogadni tudjuk azokat az érintetteket, akiknél a függőség veszélyezteti a saját, vagy gyermekük testi-lelki egészségét.

e. Iskola-egészségügyi Szolgálatok:
Az iskolaorvosokkal és iskolai védőnőkkel a szerhasználatban érintett tanulók és családjaik ellátása kapcsán működünk együtt. A szakemberekkel közösen veszünk részt az iskolai egészségfejlesztési tevékenység megvalósításában.

Köznevelési intézmények
(általános és középiskolák)

A RÉV-nél kiemelt figyelmet fordítunk az iskolás korosztály lelki egészségére. A serdülőkor több szempontból is veszélyt jelent a későbbi szerhasználat, kialakulása szempontjából (pl.: kortárs-hatás, kockázatkeresés.) Iskolai tevékenységeinken keresztül próbáljuk erősíteni azokat a védőfaktorokat és ellensúlyozni azokat a rizikófaktorokat, amelyek szerepet játszhatnak a függőségek kialakulásában.

a. Iskolai prevenció:
Az intézmény megalakulása óta folyamatosan végzünk prevenciós tevékenységet a helyi iskolákban. Fontosnak tartjuk, hogy interaktív, csoportos formában dolgozzuk fel a különböző függőséghez kapcsolódó témákat. Ma már több tudományos kutatás is bizonyította, hogy az elrettentésre, vagy tiltásra alapozó frontális előadások nem képesek befolyásolni a szerhasználatot, bizonyos esetekben pedig pont a kipróbálást segíthetik elő a fiataloknál. Prevenciós programunk kidolgozásánál figyelembe vesszük a fiatalokat érintő rizikó és védőfaktorokat, amik szerepet játszhatnak a függőség kialakulásában. A foglalkozásokon többek közt a család, kortársak, felelősség, döntés, asszertív kommunikáció és nemet mondás témáit dolgozzuk fel, ahol a segítségnyújtás lehetőségeit is bemutatjuk a résztvevőknek.
Tíz alkalomból álló foglalkozásunk megfelel a 20/2012. EMMI rendelet iskolai egészségfejlesztési tevékenységekre vonatkozó előírásának, és programunk 4/2016. tanúsítványszámmal rendelkezik a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet szakmai ajánlásával.

b. Iskolai kihelyezett tanácsadás:
Ezzel a szolgáltatással anonim módon konzultációs lehetőséget biztosítunk a szerhasználattal összefüggő kérdések megbeszélésére. A közreműködő iskolákban heti rendszerességgel előre meghatározott időpontban van jelen egy munkatársunk, akihez egyaránt fordulhatnak a tanulók, szülők, vagy a tanárok kérdéseikkel, dilemmáikkal.
A tanácsadás keretében önként is felkereshetnek minket a diákok, de probléma esetén az iskola is delegálhatja hozzánk az érintett tanulókat.

c. Kortárssegítő képzés:
Kortárssegítésről akkor beszélünk, ha a segítő és a segítséget kérő között korbeli közelség van. Célunk, hogy olyan önkénteseket képezzünk, akik egyfajta híd-szerepet töltenek be a segítségkérők és a professzionális szakemberek között. A képzés alapja, hogy az életkori sajátosságok és az azonosulási képességük miatt a fiatalok egy-egy probléma kapcsán könnyebben fordulnak segítségért a velük egykorúakhoz, mint a tanárokhoz, vagy a szülőkhöz. A program interaktív, csoportos formában zajlik, ahová a jelentkezés önkéntes alapon történik. A képzés első része a jelentkezők személyiségének fejlesztésére fókuszál (pl.: asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, értékfeltárás, döntések, nemet mondás). Ezt követően olyan ismereteket adunk át, aminek segítségével képesek lesznek felismerni a függőség, internetes zaklatás, vagy az öngyilkossági veszélyeztetettség korai jeleit. Továbbá bemutatjuk azokat az intézményeket, krízisvonalakat, amelyek segíteni tudnak az különböző problémák megoldásában.

d. Pedagógusképzés:
A képzés célja a pedagógusok érzékenyítése, szemléletformálása, és ismeretátadás a drogprevenció és egészségpromóció területén.
Megszerezhető ismeretek:
A képzés eredményeképpen, a résztvevők:

  • felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket
  • ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat
  • elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet
  • ismerik a környezetükben levő intézményrendszert, amely e kérdésben kompetens

Igazságszolgáltatás

Számos bűncselekmény van, ami összefüggésbe hozható a legális és illegális drogok használatával. A kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása már önmagában is bűncselekménynek számít. Ez a szám tovább emelkedik, ha hozzávesszük az alkoholos, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt elkövetett, vagy megszerzéséhez kapcsolódó közlekedési, személy-, vagy vagyon elleni bűncselekményeket.

a. Elterelés:

Szolgálatunknál 2003. márciusától van lehetőség a “visszaélés kábítószerrel” bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott elkövetői számára a büntetés elkerülésére, vagyis az elterelés (megelőző-felvilágosító szolgáltatás) elvégzésére. A hozzánk fordulók egy előzetes állapotfelmérést követően – melyet a helyi Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia szakemberei végeznek – vehetik igénybe az elterelés ezen formáját. A szolgáltatáson való részvétel minden esetben előzetes időpont egyeztetéssel történik. A szolgáltatást ellátó szakemberek szociális munkás, szociálpedagógus végzettséggel rendelkeznek.
A megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételhez a kliensnek fel kell mutatnia az elterelésben való részvételt elrendelő Ügyészségi Határozatot/Bírósági vádelhalasztást/Rendőrségi igazolás másolatát és az előzetes állapot felmérést, mely szerint a függőség kialakulása nem mutatható ki és javasolja a megelőző-felvilágosító szolgáltatásban való részvételt. A szolgáltatás ellátása a szakmai irányelvek, a titoktartási kötelezettség és az adatvédelmi szabályok szigorú betartása mellett valósul meg.

Szolgáltatás célja

Az „Elterelés” megelőző-felvilágosító szolgáltatást igénybevevő kliensek támogatása a drogmentes életmód kialakításában, és a drogokat kipróbáló fiatalkorúak arányának csökkentése.

b. Pártfogói felügyelet

A pártfogói felügyelet végrehajtásának célja a későbbi bűnismétlés megelőzése. Számos pártfogolt érintett lehet a legális és illegális szerhasználatban. Sok esetben az elkövetett cselekmény is összefüggésbe hozható a kliens alkohol, vagy droghasználatával. A RÉV-nél fogadni tudjuk a szerhasználatban érintett pártfogoltakat, akiknek segítséget nyújtunk a józanság kialakításában, a felépüléshez szükséges készségek fejlesztésében, ezáltal a visszaesés megelőzésében.

c. Büntetés-végrehajtás

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel több évre visszatekintő és sokrétű tevékenységre kiterjedő együttműködést ápolunk. Ezek közül kiemelkednek az előzetes letartóztatásban lévő és jogerős ítéletüket töltő nőknek, valamint előzetesben lévő fiatalkorú és felnőtt férfiaknak tartott drogprevenciós csoportjaink. A foglalkozásokat heti rendszerességgel tartják kollégáink azzal a céllal, hogy fejlesszék a fogvatartottak azon készségeit, amelyek hozzájárulnak a józan élet kialakításához és visszaesés megelőzéséhez. Ezen kívül egyéni beszélgetéseket is tartunk a fogvatartottak részére, ahol segítséget nyújtunk a fogvatartás során jelentkező élethelyzeti nehézségek kezelésében, a megküzdési stratégiák fejlesztésében. A szabadságvesztés büntetésüket töltő nőknek lehetőségük van zeneterápiás csoportunkon való részvételre, ami nagy segítséget nyújthat a feszültségek levezetésében és az önkifejezésben.

Rehabilitációs intézmények

A rehabilitációs intézmények olyan bentlakásos hosszúterápiás helyek, amelyek a szenvedélybetegségből való felépüléshez a közösség erejével dolgoznak. A tőlünk segítséget kérők szükségleteihez és céljaihoz igazodva támogatjuk a terápiás intézménybe történő eljutást.
Az alábbi intézményekkel van kapcsolatunk:

Megszakítás